Skip to content

VFP: Check already running (NL)

Draait een programma al?

Door jasperdg op 16 Jul 2007

Het is soms niet handig als je een programma start terwijl dit al draait. Vooral bij programma’s die bewerkingen uitvoeren op databases is dit zeer ongewenst (indexeer programma’s etc). Hier een geschikte module die met Win32Api functies de actieve vensters uitleest en kijkt of een specifiek programma in de actieve titels voorkomt…

Met dank aan FoxStuff.

Programma IsRunning.prg :

 (0 als niet gevonden, anders het handle nummer)
* Generic routine to check if a given 
* application is running on the user's system.
* Parameter is all or part of the window's title.
LPARAMETERS tcTitle

DECLARE INTEGER GetActiveWindow IN Win32API
DECLARE INTEGER GetWindow IN Win32API ;
  INTEGER hWnd, INTEGER nType
DECLARE INTEGER GetWindowText IN Win32API ;
  INTEGER hWnd, STRING @cText, INTEGER nType

lhNext = GetActiveWindow() && current app's window
* iterate through the open windows
DO WHILE lhNext#0
 lcText = REPLICATE(CHR(0),80)
 GetWindowText(lhNext,@lcText,80) && get window title
 IF UPPER(ALLTRIM(tcTitle)) $ UPPER(lcText)
  * parameter text is present in window title
  RETURN lhNext
 ENDIF
 lhNext = GetWindow(lhNext,2) && next window
ENDDO
* required window not found
RETURN 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *