Skip to content

Programming

Weer API raadplegen

  • Web

Voor sommige doeleinden is het handig om de weergegevens/ het weerbericht te kunnen gebruiken. De KNMI heeft een API, maar de documentatie is werkelijk onnavolgbaar. Veel eenvoudiger is het raadplegen via weerlive.nl. Zij maken de… Read More »Weer API raadplegen

Coolors color schemes

  • Tools, Web

The Coolors website helps you pick color schemes for your website or web-App. You can either: Explore trending palettes https://coolors.co/palettes or Make a palette of your own https://coolors.co/generate

CSS Fonts

  • Tools, Web

CSS Font Stack “A complete collection of web safe CSS font stacks.” Says Dan from Dan’s Tools Usefull overview what fonts are available on Windows and Mac systems. https://www.cssfontstack.com/ Web-Fonts When you want to be… Read More »CSS Fonts

Foxpro and Excel

It is very possible to automate spreadsheets from Visual Foxpro using VBA/ COM automation. Here I wil document the parts I need. Connecting to Excel I use my own library (JLIB) containing a ReturnObject function… Read More »Foxpro and Excel